Zdjęcie w tleZdjęcie w tle

Co nowego w CPP Poland

Aktualności
Szkolimy się praktycznie
21.10.2022

Szkolimy się praktycznie

Czerwiec i wrzesień br w CPP upłynął pod hasłem "szkolimy się praktycznie". W ramach praktycznego doskonalenia umiejętności ratowniczych odbyły się szkolenia z ochrony przeciwpożarowej oraz udzielania pierwszej pomocy. Szkolenia były prowadzone pod czujnym okiem praktyków tj. czynnych ratowników medycznych oraz strażaków zawodowych.

 

Łącznie przeszkolonych zostało 161 pracowników. Dzięki szkoleniom z ochrony przeciwpożarowej, pracownicy mieli okazję użyć gaśnic, zobaczyć jak zachowują się ciecze palne, jak wygląda ich gaszenie a także jak należy poprawnie użyć koca gaśniczego. Natomiast w ramach szkolenia z pierwszej pomocy, pracownicy doskonalili swoje umiejętności podczas scenek symulujących wypadki na terenie Zakładu.

 

Realistyczna sceneria przygotowana przez firmę szkoleniową, pozwoliła uczestnikom zmierzyć się z trudnymi warunkami i emocjami, jakie towarzyszą podczas wypadków. Dzięki temu szkoleniu pracownicy mogli poszerzyć swoje umiejętności, wiedzę, sprawdzić reakcje na zastane sytuacje wypadkowe oraz zobaczyć jak radzą sobie w sytuacjach zaskoczenia.