Consolidated Precision Products Poland Sp. z o.o.

W50 & W67

Hetmańska 120 Street, 

35-078 Rzeszów

(entrance from Matuszczaka Street)

Tax Identification Number (NIP): 7010533575

BDO: 000014812

 

District Court in Rzeszów, XII Commercial Department of the National Court Register

National Court Register (KRS): 0000592061

Company's share capital: 659 300,00 zł

 

Sales: +48 17 888 6712

Purchasing W50:+48 17 888 67 58

Logistics W50: +48 17 888 67 72 / +48 723 660 289

Purchasing W67: +48 17  888 68 05

Logistics W67: +48 17 888 68 28

EHS: +48 17 888 68 42

Sprzedaż: +48 17 888 6712

Zakupy W50:+48 17 888 67 58

Logistyka W50: +48 17 888 67 72 / +48 723 660 289

Zakupy W67: +48 17  888 68 05

Logistyka W67: +48 17 888 68 28

Dział BHP i OŚ: +48 17 888 68 42


Google map