Consolidated Precision Products Poland Sp. z o.o.

W50 & W67

Ul. Hetmańska 120,

35-078 Rzeszów

(wjazd od ulicy Matuszczaka)

NIP : 7010533575

BDO : 000014812

 

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS : 0000592061

Kapitał zakładowy Spółki : 659 300,00 zł

 

Sprzedaż: +48 17 888 6712

Zakupy W50:+48 17 888 67 58

Logistyka W50: +48 17 888 67 72 / +48 723 660 289

Zakupy W67: +48 17  888 68 05

Logistyka W67: +48 17 888 68 28

Dział BHP i OŚ: +48 17 888 68 42


Mapa Google