Consolidated Precision Products Poland Sp. z o.o.

W50 & W67

Ul. Hetmańska 120,

35-078 Rzeszów

(wjazd od ulicy Matuszczaka)

NIP : 7010533575

BDO : 000014812

 

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS : 0000592061

Kapitał zakładowy Spółki : 659 300,00 zł


Mapa Google