Zdjęcie w tleZdjęcie w tle

Projekty NCBiR/UE

03.04.2024

Opracowanie technologii oraz wdrożenie do produkcji krytycznych elementów turbiny Aero-IGT. Projekt realizowany w latach 2024-2027

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG) Priorytet FENG.01 Wsparcie dla przedsiębiorców Działanie FENG.01.01 Ścieżka SMART Nr projektu: FENG.01.01-IP.01-000E/23 Tytuł projektu: Opracowanie technologii oraz...
Czytaj więcej
12.04.2021

Wdrożenie do produkcji rdzeniowanych lotniczych odlewów o strukturze dendrytycznej-kolumnowej wytwarzanych metodą krystalizacji kierunkowej.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działanie: Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez...
Czytaj więcej
07.01.2020

Opracowanie i uruchomienie technologii odlewania precyzyjnego komponentów turbiny niskiego ciśnienia silnika turbowentylatorowego PW1000 z wykorzystaniem filtrów ceramicznych nowej generacji, wytwarzanych metodami drukowania 3D

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działanie Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez...
Czytaj więcej
04.04.2019

Opracowanie technologii wytwarzania łopatek wirnika turbiny wysokiego ciśnienia HPT silnika lotniczego z kanałami wewnętrznymi odtwarzanymi za pomocą monolitycznych rdzeni ceramicznych

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego Działanie Badania naukowe i prace rozwojowe Poddziałanie Projekty aplikacyjne nr projektu: POIR.04.01.04-00-0001/17 Projekt realizowany...
Czytaj więcej