Zdjęcie w tleZdjęcie w tle

Projekty NCBiR/UE

Powrót do listy
07.01.2020

Opracowanie i uruchomienie technologii odlewania precyzyjnego komponentów turbiny niskiego ciśnienia silnika turbowentylatorowego PW1000 z wykorzystaniem filtrów ceramicznych nowej generacji, wytwarzanych metodami drukowania 3D

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

 

Oś priorytetowa

 

Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

 

Działanie

 

Projekty B+R przedsiębiorstw

 

Poddziałanie

 

Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

 

nr projektu:POIR.01.01.01-00-0631/18

 

Projekt realizowany w latach 2019-2022.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu: 13,218,899.42 PLN

Wartość dofinansowania: 7,619,961.82 PLN

 

Streszczenie projektu:

Przedmiotem projektu jest opracowanie nowej technologii odlewania precyzyjnego typoszeregu komponentów turbiny niskiego ciśnienia stanowiących integralną część nowej generacji silników lotniczych z rodziny PW1000, montowanych m.in. w samolotach Airbus A320neo.

Celem projektu jest udoskonalenie dotychczas stosowanych jednostkowych procesów wytwarzania złożonych geometrycznie i spełniających wysokie wymagania eksploatacyjne odlewów łopatek poprzez realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych oraz

przedwdrożeniowych w odniesieniu do:

- projektowania procesu z wykorzystaniem symulacji numerycznych,

- wytwarzania i kontroli jakości woskowych modeli odlewniczych oraz zestawów modelowych,

- wytwarzania wielowarstwowych ceramicznych form odlewniczych,

- topienia i próżniowego odlewania z wykorzystaniem drukowanych filtrów ceramicznych,

- kontroli jakości odlewów z wykorzystaniem wysokoczułej bezfilmowej techniki RTG,

- naprawy odlewów z wykorzystaniem technik łukowych.

Poszczególne zmiany jednostkowych procesów zostaną przetestowane i zweryfikowane w ramach demonstracyjnej serii odlewów oraz ich kompleksowej kontroli. Zaproponowane w projekcie nowe podejście do realizacji złożonych procesów precyzyjnego odlewania oraz przede wszystkim zastosowanie filtrów ceramicznych, produkowanych z wykorzystaniem technologii drukowania 3D pozwoli na zwiększenie niezawodności poszczególnych etapów produkcji, a tym samym minimalizację kosztów złej jakości.