Zdjęcie w tleZdjęcie w tle

Projekty NCBiR/UE

Powrót do listy
04.04.2019

Opracowanie technologii wytwarzania łopatek wirnika turbiny wysokiego ciśnienia HPT silnika lotniczego z kanałami wewnętrznymi odtwarzanymi za pomocą monolitycznych rdzeni ceramicznych

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020

 

Oś priorytetowa

 

Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego

 

Działanie

 

Badania naukowe i prace rozwojowe

 

Poddziałanie

 

Projekty aplikacyjne

 

nr projektu: POIR.04.01.04-00-0001/17

 

Projekt realizowany w latach 2018 - 2021.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu: 4 095 103.19 PLN

Wartość dofinansowania: 2 885 099.57 PLN

 

Streszczenie projektu:

 

Celem projektu jest wykonanie badań przemysłowych i prac rozwojowych zdefiniowanych w kierunkowych zadaniach harmonogramu projektu, a następnie, na ich podstawie, opracowanie i wdrożenie (po zakończeniu trwania projektu) do praktyki produkcyjnej technologii wytwarzania, nowego odlewu precyzyjnego łopatki wirnika turbiny wysokiego ciśnienia HPT silnika lotniczego z wewnętrznymi kanałami chłodzącymi, które przeznaczone są do pracy w ekstremalnych warunkach eksploatacyjnych.