Zdjęcie w tleZdjęcie w tle

Co nowego w CPP Poland

Aktualności
Informacja o realizowanej strategii podatkowej
07.12.2020

Informacja o realizowanej strategii podatkowej

Informacje o realizowanej strategii podatkowej przez CONSOLIDATED PRECISION PRODUCTS POLAND SP. Z O.O. (dalej: Spółka, CPP Poland) w latach podatkowych trwających od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020, od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021, jak również od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 sporządzone zostały zgodnie z art. 27c ust. 1 w zw. z art. 27b ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, z wyłączeniem informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego.