Zdjęcie w tleZdjęcie w tle

Projekty NCBiR/UE

Powrót do listy
03.04.2024

Opracowanie technologii oraz wdrożenie do produkcji krytycznych elementów turbiny Aero-IGT. Projekt realizowany w latach 2024-2027

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG)

Priorytet FENG.01 Wsparcie dla przedsiębiorców

Działanie FENG.01.01 Ścieżka SMART

Nr projektu: FENG.01.01-IP.01-000E/23

 

Tytuł projektu:

Opracowanie technologii oraz wdrożenie do produkcji krytycznych elementów turbiny Aero-IGT.

 

Projekt realizowany w latach 2024-2027.

 

Planowany całkowity koszt realizacji projektu: 25 846 748,00 PLN

 

Wartość dofinansowania: 12 444 787,00 PLN

 

 

Streszczenie

Celem niniejszego projektu jest podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa przez wdrożenie do produkcji na drodze realizacji prac B+R, złożonych geometrycznie, odlewów precyzyjnych z nadstopów niklu o strukturze równoosiowej i monokrystalicznej spełniającej wymagania klienta, w tym w szczególności orientacji krystalograficznej zarówno dla kąta alfa jak również beta odlewów przeznaczonych jako elementów składowych turbiny gazowej spełniających jednocześnie wysokie wymagania eksploatacyjne. Nadrzędnym celem projektu jest wdrożenie do produkcji rodziny odlewów oraz rozpoczęcie ich sprzedaży. Dlatego niezbędne będzie przeprowadzenie wszystkich prac w ramach projektu mających na celu uzyskanie założonych efektów końcowych czyli spełnienie wymagań stawianych poziomowi gotowości technologicznej TRL IX. Kluczowym rezultatem projektu stanowiącym ofertę wnioskodawcy będzie uruchomienie produkcji innowacyjnych elementów turbiny gazowej w postaci odlewów precyzyjnych o strukturze równoosiowej (turbina LPT) oraz strukturze monokrystalicznej (turbina HPT). Odlewy będą spełniać rygorystyczne tolerancje wymiarowe oraz wymagania jakościowe w odniesieniu do dopuszczalnych niezgodności odlewniczych.